Perfekta dagvattenmagasin med modern formsprutning

 

Idag är det mycket vanligt att vi kliver omkring någon meter över ett helt system med dagvattenkassetter och dagvattenmagasin. Det här är plastkomponenter som fångar upp regnvatten och skickar det i önskad riktning. Ett magasin för dagvatten ger en fördröjande effekt som är viktig för att marken inte ska översvämmas och bli farlig för människor och djur.

/sal-i-damm.jpg

Dagvattenmagasin kan formsprutas på ett effektivt sätt

I och med att våra dagvattenmagasin och dagvattenkassetter är gjorda av plastmaterial så är en bra metod för tillverkning av systemen modern formsprutning. Det finns fler metoder som kan fungera men just formsprutningen är ju känd för att vara både effektiv och billig.

Med formsprutning går det att smälta plast och sedan låta den stelna i en form. Samma form kan användas flera gånger och det är inte så dumt då det handlar om system för dagvatten. Numera så jobbar företag som skapar den här typen av skydd mot översvämningar med standardformer och storlekar.

Möjligheten att bygga på system för dagvatten

Att ha standard storlek för dagvattenmagasin och dagvattenkassetter kommer väl till pass när system måste uppdateras. Om en del ska bytas ut kan man använda samma mall som för den första och formgjuta den nya delen.

Dessutom går det att formgjuta nya delar som man sedan bygger på med. Detta är verkligen kostnadseffektivt och en god anledning till att använda en form som går att ta fram igen. Även om det skulle krävas nya formar för nya delar så behöver det inte vara för komplicerat.

Idag är det relativt enkelt att uppdatera ett projekt för formgjutning av plast med nya formar. Man kan utgå från grunddesignen och skapa en ny form som passar perfekt för de nya behoven.

Plasten är inte farlig för marken

Det är inte farligt att använda plast för att leda bort regnvatten under marken. Faktum är att plast på detta vis räddar vårt samhälle. Betänk vad som händer när vattenmassor inte förs bort. Det handlar ju inte bara om översvämningar som gör det svårt att ta sig fram.

Mycket vatten i marken är även en fara för byggnader som kan skadas på ett dolt men mycket allvarligt sätt av detta. Det är bra mycket farligare än att använda plastmaterial som inte släpper ut gifter och som går att gräva upp och byta ut när det behövs.

Idag kan vi ju återanvända plasten så rent tekniskt är det en möjlighet att smälta ner delar som inte längre behövs för att göra nya. Nu kan vi inte säga att det är så man jobbar men möjligheten finns och plast är helt klart ett material som under senare år har fått en bättre stämpel som hållbart och bra för miljön liksom papper.

1 Jun 2022