Plastinject Watersystem räddar vårt samhälle med plast!

 

Plast är ett fantastiskt material, det är många medvetna om. Men visste du att du kan tacka plast för att kraftiga regnoväder inte leder till farliga översvämningar där du bor? Det är något som Plastinject Watersystem är väl medvetna om. De är en av de ledande svenska krafterna inom utveckling av system för hantering av dagvatten. Och systemen är gjorda av plast!

 

Vilka är Plastinject Watersystem?

Plastinject Watersystems är ett systerbolag till Plastinject AB och de är inga nykomlingar. De har jobbat med formsprutning sedan 1976 och har sitt säte i Anderstorp. Det här är en av de främsta företagen inom formsprutning i Sverige och deras spännande lösningar för vattensystem under mark är minst sagt innovativa.

Med flera olika lösningar för hantering av dagvatten med dagvattenmagasin kan de lösa de svåraste uppdragen för att förhindra problem med översvämningar. Idag är det flera kommuner som använder sig av Plastinjects hydrofilter för att se till att dagvatten hanteras på bästa möjliga vis.

Plastinjects produkter räddar våra samhällen

Regnvatten kan verka oskyldigt när vi ser det falla från himlen. Men den som har varit med om översvämningar till följd av kraftiga regnoväder vet att det här inte är någon lek. Det handlar ju inte bara om att det blir svårt att ta sig fram till fots eller med fordon då det finns stora ansamlingar av vatten på vägar och torg.

Vatten i stora massor kan också bli en fara då de kommer för nära byggnader och husgrunder. Det moderna samhället behöver mer än några enkla stenkistor för att dagvattnet ska ledas bort på ett effektivt sätt. Och det här är precis det som Plastinject Watersystem sysslar med.

Idag kan Plastinject hjälpa till med:

Fördröjning – Med dagvattenmagasin går det att fånga upp regnvatten och på ett långsamt sätt låta det försvinna ut i naturen eller vidare till avloppssystem för rening. Systemen med dagvattenkassetter och fördröjningsmagasin är gjorda av plast. De är lättviktiga med slitstarka.

Infiltration – Med hydrofilter går det att rena regnvattnet. Det är viktigt oavsett om det ska släppas ut i naturen igen på en säker plats eller om det ska in i våra vattensystem via avloppet. Dessutom är det spännande att se hur det går att kombinera dagvattenmagasinen med filter på ett så effektivt vis.

Inspektion och rengöring – Ibland måste dagvattensystem ses över och rengöras. Det ordnar Plastinject Watersystem. De kan spola sina system och inspektera dem på ett effektivt sätt. I och med att de själva tar fram systemen har de full koll på struktur och hur de ska underhållas.

Moduler – Dagvattensystemen av plast tillverkas i modulform. Det betyder att man kan använda de olika delarna lite som legoklossar på ett smidigt sätt. Det här ger många möjligheter. Det går att skräddarsy dagvattensystem helt i enlighet med de behov som finns.

Dagvattensystem som är gjorda i Sverige

Tillverkningen av dagvattenkassetter och magasin av plast görs på verkstaden i Sverige. Den långa erfarenheten av formsprutning har helt klart fått betydelse. Produktionen är effektiv och precis. Det gör det möjligt att snabbt bygga på eller göra om befintliga system för att ge ett riktigt gott stöd till våra samhällen.

Systemen av plast klarar också tungmetaller

De dagvattensystem som tillverkas av Plastinject Watersystem är de enda av detta slag i Skandinavien som också kan fånga upp tungmetaller i enlighet med MKN normen som gäller i hela EU för vattendrag.

Filtren kan fånga upp kolväten såväl som fosfor. Det går också att sortera ut olja till viss grad. Det här är ett fantastiskt stöd i regioner där det förekommer en hel del föroreningar. Det går helt enkelt att få en mycket hög nivå på rengöring av vatten och det skyddar både oss och vår miljö.

Med tanke på framtiden

Redan idag erbjuder Plastinject Watersystem kompletta lösningar med alla detaljer som krävs för att hålla våra samhällen säkra från översvämningar av dagvatten. Men företaget ser framåt med stor optimism och en vilja att vara med och förbättra det här området. Man ser bland annat en möjlighet att jobba med lösningar som gör att vatten inte behöver bli en bristvara då det inte regnar som vanligt.

23 Apr 2020