Formblåsning

 

Formblåsning av plast är en mycket viktig arbetsmetod som används för att skapa ihåliga produkter så kallade hålkroppar. Den här metoden ska inte förväxlas med formsprutning som också används för att skapa plastprodukter på ett effektivt sätt. Det är rätt intressant att tänka på att formblåsning fungerar i likhet med glasblåsning, och att glasflaskorna idag har konkurrens från plastflaskorna som formblåsning maskiner tar fram med hjälp av extrudering. Det finns dock andra metoder för att formblåsa termoplast och i Gnosjö så jobbar verkstäder med avancerad tillverkning av olika slags plastbehållare.


Olika former av formblåsning

Idag så är formblåsningen en av de allra vanligaste metoderna då man vill ta fram produkter som är gjorda av termoplast. Teknisk formblåsning är smart på så vis att man snabbt kan ta fram många produkter. En mindre verkstad i Anderstorp kan försörja stora industrier med deras behov av flaskor och andra former av ihåliga produkter som till exempel vissa former av plastverktyg. En plastflaska kommer förstås att påverkas av det material som den skapas av. Det går att formblåsa en rad olika termoplaster och några exempel på dessa är:

  • LDPE som är lågdensitetspolyethylene
  • HDPE som är högdensitetspolyethylene
  • PET, polyethylenetereftalat som är den plast som finns i en pet-flaska
  • PP, polypropylene
  • PVC, polyvinylklorid

De främsta metoderna som används för att formblåsa är:

Extrudering

Med den här metoden så trycker man ut ett rör från en så kallad extruder ner i en kammare som har den form som man vill att slutprodukten ska få. Kammaren kommer att slutas och bilda en sluten behållare, och man använder sig av gas för att pressa ut röret så att det får kammarens form. När formen är klar så kyls den och man har en färdig ihålig produkt. Den här metoden är mycket vanlig och finns i lite olika varianter. Man använder den ofta då man vill ta fram stora volymer av ihåliga delar som har en enkel struktur. Det finns extruder maskiner som kan ta fram omkring 350 flaskor per timme. Med den här metoden så får man snabbhet och låga kostnader för verktyg och man kan använda sig av olika typer av polymer plaster.

Injektionsblåsning

Med injektionsblåsning så kommer den uppvärmda plasten att injiceras och formas omkring en kärna som finns i kammaren. Processen har tre olika steg som består av injektion, formning och utmatning från formblåsningsmaskinen. Man kan säga att det här rör sig mer om en slags gjutning där maskinen även använder sig av ett rotationsmoment för varje del av tillverkningsprocessen. Den här metoden använder man sig av för medicinflaskor, mindre behållare och för flaskor där man behöver inkludera viktiga detaljer som skruvmönster på toppen av halsen. Ett exempel på en produkt som kan tas fram med injektionsblåsning är mascaraflaskan.

Sträckblåsning

Sträckblåsningen påminner om injektionsblåsningen men här kommer man att sträcka plasten ner mot kärnan innan man tillför gas eller luft för att avsluta formningen. Anledningen till att man väljer att sträcka är att det här ger plasten en bättre styrka. Man använder sig alltså av sträckblåsningen då man behöver plastdelar som behöver klara av en större press från insidan som till exempel läskflaskor som ska innehålla kolsyra.

Kostnadseffektivitet

Det som gör de olika formerna av formblåsning så pass populära är att de är mycket kostnadseffektiva och att man får så pass bra produkter. Med plast så är det ju så att man kan återvinna produkter och genomgå tillverkningsprocessen igen och det är något som är viktigt både för ekonomi och för miljö. Sedan så är det förstås så att tekniken för tillverkningen utvecklas vilket innebär att man snabbare och enklare får de former som man behöver. För produktioner med stora volymer så är det idealt och den nya tekniken ger även utrymme för särskilda behov av design som kan anses vara för komplicerad med andra tillverkningsmetoder.