Sintring för komplexa detaljer

 

Sintring är en teknik som är ultimat för komplexa former och detaljer, då man med denna metod kan sammanfoga partiklar till ett enda sammanhållande objekt. Detta är därmed en mycket användbar metod inom dagens industri där det finns mycket höga krav på kostnadseffektiv tillverkning av komplexa detaljer i många olika ämnen. Det krävs också färre moment och kostar mindre i energi då man arbetar med sintringen jämfört många andra typer av bearbetning vilket gör detta till ett attraktivt alternativ för både företag och kunder.

Sintring som teknik

Sintring handlar om att utnyttja hög värmes förmåga att omvandla molekylerna i ett material och få det att ändra form. Man hettar upp ett material till strax under smältpunkten, då man inte vill att det ska gå så långt som till ren smältning. Materialet som utsätts för sintringen måste vara i pulverform, och när trycket blir tillräckligt högt smälter partiklarna så att säga samman till ett fast, jämnt stycke. Detta kan göras med allt från plaster och metaller, och är en mycket smidig process som kräver minimalt med efterbearbetning. Det går oftast bara på några sekunder att sintra fram även en avancerad form, och man slipper problem med sprickor och ojämnheter som kan uppstå med mer aggressiva formningsmetoder. Detta är helt enkelt mer av en kemisk process där man inte med våld formar ett material, utan formen uppkommer naturligt i processen på grund av värmetrycket och partiklarnas reaktion.

Fördelar

Det finns gott om produkter och föremål i dagens samhälle som behöver vara både mycket starka och slittåliga samt hålla en mycket specifik och komplex form. För dessa är sintringen ovärderlig. Att ta ett material och forma det till en fullgod produkt innebär ofta många steg av olika typer av bearbetning i maskiner där man utsätter exempelvis metaller eller plaster för stora böjkrafter. Detta har sina begränsningar, både för att inte alla typer av former kan åstadkommas på detta vis och för att sprickor eller skador kan uppstå. Med sintringen smälter partiklarna helt enkelt samman till vilken form som helst, geometrisk eller inte, utan att flera moment måste involveras och utan att ytan efteråt måste slipas eller på annat sätt förskönas.

Kostnad

Inom industrin är alltid målet att skapa produkter av högsta kvalitet, men så snabbt och billigt som möjligt. Detta beror på att efterfrågan på större volymer av produkter är så stor att man måste komma på sätt att minimera de steg och den tid som krävs. Med sintring skapar man på några sekunder en avancerad form utan att behöva utnyttja flera än en maskin och utan att behöva lägga tid och pengar på efterbearbetning. Dessutom slipper man skrot och andra restprodukter som är skadliga för miljö, och även de kostar pengar att ta hand om.