Plastsvetsning

 

Man kan tro att svetsning är något som enbart tillhör metallens underbara värld men faktum är att man kan ha stor nytta av att svetsa plastprodukter. När man ska skydda ett våtutrymme från fuktskador så kan man se till att använda sig av svetsning av plast för att mattan som man lägger på golv och längsmed väggar inte ska släppa igenom vatten via skarvar. Det här är en ganska vanlig teknik som ändå kräver en hel del erfarenhet och professionalitet för att utföras på rätt sätt.

Svetsning av plast i våtutrymme

När man har lagt in en matta i ett våtutrymme så har man naturliga skarvar och det är mellan dessa som man riskerar att vatten läcker. Innan man börjar med sin svetsning av plast så gäller det att förbereda skarvarna för detta. Man kan helt enkelt ta en kniv och skapa en lite större ihålig yta i varje skarv. Det här kräver förstås att man vet vad man sysslar med och att man har rätt handföring för detta gör man för hand med ett vanligt knivverktyg. Det här ger en större fästyta och så ser man till att plasttråden som man svetsar med kommer ner i skarven ordentligt så att arbetet kommer att hålla länge.

Viktiga knep

Ett knep för att få plasttråden som svetsas fast när man lägger plastmattor i badrum att sitta ordentligt är att man värmer upp den innan man lägger den på plats i skarvar. Det här gör att man ser till att den är varm även på baksidan så att den får ett ordentligt fäste mot golv och vägg. När man sedan värmer på ytan med sin svets så kommer tråden att sitta ordentligt hela vägen igenom. Nu ska man dock minnas att varje hantverkare har sina egna knep för svetsning av plast och beroende på hur långa sträckor som ska svetsas så kan man använda sig av lite olika verktyg och arbetsmetoder. Lång erfarenhet är oftast en garanti på att man får plastmattor som håller fukten i schack.