Vikten av industriell tillverkning av prototyper

 

En prototyp kan ses som en form av brygga mellan designstadie och faktisk slutprodukt. Som sådan är den otroligt viktig inom industriell tillverkning av olika slag. Med prototyptillverkning i 3D kan vi få en påtaglig uppfattning om hur en viss del, produkt eller ett verktyg kommer att fungera i verkligheten.

En produkt kan testas, förfinas och till sist godkännas med säkerhet innan den kommer ut på marknaden. Det finns många fördelar med detta och inte minst de besparingar av pengar, tid och material som prototyper innebär.

Dagens snabba och innovationsdrivna industriella klimat kräver förmågan att snabbt och effektivt ta fram prototyp för verktyg, delar och färdiga produkter. Utskriftsteknologier i 3D har utvecklats och därmed kan vi också se att det numera går att jobba med prototypframtagning av olika material som aluminium, stål och plast.

Varför är prototyptillverkning så viktig?

Det finns flera skäl till det stora behovet av prototyputveckling. Detta gäller för alla industrier som tillverkar produkter, delar och verktyg av olika material.

Några viktiga aspekter av modelltillverkning är: Validering och testning

Det är viktigt att en produkt testas ordentligt innan den når marknaden. Detta för att säkerställa att den är säker och att den lever upp till rådande standard och specifikation. Med prototyptillverkning av plastprodukter, verktyg och mer så går det att utföra fysiska tester i verkligheten.

Tester kan göras för:

  • Att kontrollera säkerhet
  • Att testa funktionalitet
  • Att avgöra säkerhet
  • Att inspektera olika användningsområden

Kostnadseffektivitet

När det går att upptäcka brister i konstruktion eller en design som inte är effektiv innan man börjar tillverka så kan det spara stora pengar. Det kostar mycket mindre att justera en digital design än att dra tillbaka en produkt från butiker eller att behöva avveckla en färdigmonterad produktionslinje.

Bättre användarupplevelse

Ett annat spännande område av prototyp tillverkning är det som har med användarupplevelsen att göra. Slutanvändare kan på ett tidigt stadie ge feedback om många olika aspekter. Detta gör det möjligt att ändra, lägga till eller ta bort innan produktionen går igång.

Fokusgrupptester kan ge svar på saker som hur designen fungerar och upplevs, om ergonomi är som tänkt och hur produktens funktion upplevs. Med hjälp av dessa tester går det sedan att ta fram en slutdesign som fokuserar på användaren. Detta är ovärderligt oavsett om det handlar om billiga prototyper av plast eller dyrare prototyptillverkning av aluminium.

Prototyp för investeringar

Med en prototyp av plast, stål eller aluminium kan ett företag som behöver investeringar visa konkret vad det är som ska tillverkas. Då produkten illustreras på ett så handfast sätt så kan det bli mycket lättare att få investeringen. Detta då det blir lättare för en potentiell investerare att förstå produktens lönsamhet när den finns i verkligheten.

Kraften med 3D-printing av olika material

Idag kan vi använda oss av 3D-printing för att ta fram snabba prototyper såväl som för lågserieproduktion. Detta är möjligt för en rad olika material som:

Aluminium

Aluminium är lättviktigt med otroligt slitstarkt och rostar inte. Därmed är det ett mycket populärt material inom industrier som bil- och flygindustrin. Med en prototyp av aluminium kan man skapa komplexa och lätta strukturer som kan vara dyra att få till med traditionella prototyptillverkningsmetoder.

Stål

Stål är slitstarkt och används i många olika branscher. En prototyp av stål kan vara perfekt då det krävs precision. Det här blir ofta relevant då man ska ta fram delar som måste erbjuda både styrka och specifika detaljegenskaper.

Plast

Det går att skapa allt från prototyp av plastverktyg till färdiga produkter med 3D-printing. Plasterna som kan användas kan vara ABS, PLA eller termoplast. Olika plaster har olika egenskaper. En del erbjuder större böjbarhet medan andra kan klara högre temperaturer utan att smälta bättre.

En prototyp i termoplast kan vara väl användbar för många olika områden som hemelektronik, medicinsk utrustning och butiksinredning. Den kan också vara ett provverktyg där man vill testa saker som passform innan det slutliga verktyget tillverkas.

Riktigt god anpassning gynnar alla industrier

Oavsett om det rör prototyptillverkning av stål eller lågvolymserier så kan vi se att möjligheten till avancerad prototyptillverkning ger god anpassning. Det spelar ingen roll om det rör en prototyp av metall eller annat material. Det är numera enkelt för designers och ingenjörer att göra ändringar.

Med en digital modell går det att göra anpassningar för att sedan skriva ut en prototyp i 3D igen. Detta gynnar produktutveckling och faktiskt också möjligheterna att byta material eller blanda olika material.

Prototyptillverkare i Gnosjö och andra industriområden i Sverige kan samarbeta på ett effektivt sätt för att få resultat som överträffar förväntningar. Den typ av anpassning som industrin kan uppnå idag tack vare modern prototyptillverkning är på en nivå som aldrig tidigare har kunnat uppnås.

29 Sep 2023