Tungmetallavskiljare och filtrering är ett måste inom industrin

 

Svensk industri är unik på många sätt. Inte bara för att vi har den allra senaste utrustningen och kunskapen inom allt från formsprutning till lasertillverkning. Den svenska industrin vilar på lång tradition och erfarenhet av att tillverka produkter och delar av material som metall och plast. Samtidigt har vi jobbat mycket med att säkra vår industris miljöpåverkan med regler som faktiskt många gånger är tuffare än de som gäller för hela EU.

Industrin använder sig av tungmetallavskiljare

Idag använder sig svensk industri av tungmetallavskiljare för att säkra att det spill som uppstår inte skadar vår miljö. Detta är väldigt viktigt och något som kan göra stor skillnad både på lång och kort sikt.

Den industriella revolutionen skedde inte igår och idag vet vi att många av de material som används för att tillverka sådant vi behöver för industri och hushåll kan vara hälsovådliga. Metall som läcker ut via spillvatten är en miljöbov. Men denna bov kan fångas upp av smarta filter som kan sitta på olika platser där spillvattnet rinner ut.

/liten_bat.jpg

Filter för vatten som ska ut i naturen

När vatten ska rinna ut på ett naturligt sätt i vår natur så är det otroligt viktigt att vi vet vad som finns i det. Många material tar ju många år på sig att brytas ner i naturen. Innan de har försvunnit så kan de ta sig vidare i kretsloppet via växter och djur som tuggar i sig det spill som kommer från våra vägar och vår industri.

Men när det finns tungmetallavskiljare i dagvattensystem så kommer metallerna aldrig att nå vår natur. De fastnar i dessa filter som fångar upp och som sedan kan rensas med jämna mellanrum. Det här ger oss stor trygghet med tanke på att industriområden sällan ligger så långt bort från naturområden där vi gärna vistas.

Filtrering av vatten för reningsverk

Filtreringen du får med tungmetallavskiljare får också betydelse för våra reningsverk. Det är inte alls ovanligt med ett högt tryck på reningsverken. De ska klara av mycket och då är det en hjälp om regnvatten som flyter in via brunnar är väldigt smutsigt med ett högt giftinnehåll.

Det blir en viktig insats för det vatten som vi sedan får hem till våra hushåll. Med dubbla insatser så kan vi känna oss trygga. Om det mot förmodan fortfarande finns tungmetaller kvar efter att vattnet har gått igenom en eller flera tungmetallavskiljare i dagvattensystem så kommer reningsverket att ta hand om detta.

Industrin sköter sig tack vara tydliga regler

I Sverige sköter sig industriföretagen mycket väl och det finns ett bra system för att installera dagvattenkassetter, magasin och filter i marken i och omkring industriområden. Det är något som bådar positivt för framtiden då det finns förhoppningar om att Sverige kan inta en ledande position inom miljövänlig industriproduktion.

30 Jan 2023