Vanliga frågor om stansmaskiner

 

Det finns många frågor om stansmaskiner som ställs dagligen av kunder som behöver få hjälp med produktion av delar och produkter. I och med att en stansmaskin kan vara skräddarsydd för ett visst ändamål så kan vissa frågor kräva mer specifika svar. Innan beställning av stansning så är det alltid klokt att prata lite mer med företaget som ska sköta produktionen.

Om det är så att det krävs verktyg som tas fram av specialiserade verktygsmakare så kanske svaren på frågorna härnedan blir mindre relevanta. Om du undrar mer så ska du alltid kontakta en specialist som jobbar dagligen med den typ av stansning som du har behov av!

Stansmaskiner med olika storlek för stansning

Hur väljer du rätt storlek på stans?

Moderna stansmaskiner gör det enkelt att stansa olika former och dimensioner. En tumregel är att stansen ska ha samma storlek som hålet som du vill stansa. Men om det är så att du ska sätta i ett rör eller en bult i hålet som stansas så bör det vara lite större. Tala alltså om för tillverkare hur delen ska användas så att det blir rätt storlek på stansen i stansmaskinen.

Hur många hål kan en stansmaskin göra?

Hur många som helst! Det du vill veta är förstås hur många hål du kan tänkas få med ett stansverktyg. Hydrauliska stansmaskiner har hållbara lösningar som gör att du med en enda stans kan räkna med att få över 1000 hål. Precis hur många det blir beror på maskin och användning.

Används samma kraft för alla material?

Det viktigt att räkna ut slagkraften som ska användas för varje enskild produktion. Om stansmaskiner används för andra material än stål så kan en annan tyngd bli aktuell. Det här är inte svårt att räkna ut. De som sköter produktionen kan ta fram rätt mått för det material som ska stansas med tanke på tjocklek och storlek på hålen.

Varför har hålet blivit skorrat?

Ett hål som har stansats med en modern stansmaskin ska inte ha en skorrad kant. Men även servoelektriska stansmaskiner behöver servas. Dessutom så ska de drivas på rätt sätt för att det ska bli snyggt. En skorrning kan vara en indikation om att stansen inte sitter på rätt sätt. Detta särskilt om skorrningen bara syns på den ena sidan av hålet.

Om skorrningen syns runt hela hålet så är det antagligen så att stansen måste bytas ut. Den har slitits ut och kan inte längre ge samma fina resultat.

Varför går stansen sönder?

Det kan finnas flera skäl till att en stans går sönder. Avstånd mellan verktyg och material får betydelse. Dessutom så måste rätt kraft användas. Ett vanligt råd är att man aldrig ska stansa ett hål som är mindre än tjockleken på materialet som stansas.

28 Jun 2018