Hjälp med plastprototyper

 

En prototyp är en viktig del av många produktionsprocesser. Även om man idag kan simulera det mesta i en dator så finns det fortfarande ett stort behov av att se hur den färdiga komponenten kommer att se ut i verkligheten. Det är därför som många vänder sig till företag som kan framställa plastprototyper på ett billigt och effektivt vis. Det här är faktiskt något som kan spara pengar på även då man kanske till sist ska utveckla sin detalj i ett annat material just för att man vet att slutprodukten får rätt dimensioner, och att den kommer att fungera precis så som man har tänkt sig.

Plastprototyper som förlagor

En bra förlaga är viktig. Det kan ju vara så att man inte har tillverkat en komponent på mycket länge och att det under tiden har införts förändringar i maskineri eller på annat sätt som gör att man inte längre kan använda sig av samma detalj som tidigare. För att säkra sig om att man får en komponent som man verkligen kommer att kunna använda så kan man skapa en plastprototyp som man rent fysiskt testar med. Då man ser att dimensioner och format stämmer så kan den verkliga produktionen dra igång. Då behöver man aldrig känna sig stressad över att få tusentals kopior i fel format. Dessutom så kommer allting att lagras med hjälp av modern datorteknik vilket innebär att man för framtiden inte måste ta fram prototyper för samma detalj.

Snabb hjälp

Snabb hjälp kan vara nog så viktigt då det kanske handlar om en del eller komponent som man behöver i egen produktion. I detta läge så kan det verkligen löna sig att vända sig till en verkstad som jobbar med den allra senaste tekniken inom prototyptillverkning och som kan svara på de behov man har med mycket korta ledtider. Man ska kunna komma med en kopia på den detalj som ska utformas fast med lite andra mått, en ritning, eller kanske bara en muntlig beskrivning för att sedan snabbt få fram prototypen i plast.

Produktion idag och imorgon

Med den nya datortekniken så kan man ta fram plastprototyper idag och sedan spara informationen för att använda den imorgon. Det lönar sig alltså att samarbeta med företag som klarar av programmeringen och som på så vis kan erbjuda hjälpen då man behöver få den igen, detta även om det har gått mer än ett år sedan sist. När man samarbetar tätt med samma verkstad så upplever man en trygghet och man vet att det aldrig blir tal om missförstånd på nytt då man redan från start har rett ut begreppen för att nå bästa möjliga resultat på kortast tid. Välj därför en bra verkstad där du upplever att du får det stöd som du behöver från start och i framtiden.