Masterbatch

 

Plast är ett av de mest användbara och mångfacetterade materialen som används inom dagens industri. Allt ifrån köksartiklar och möbler till detaljer i maskiner och bilar är gjorda i någon typ av plast, och metoderna för att tillverka plastkomponenter är kostnadseffektiva och enkla. Med master platsgranulat kan man skapa en mängd tåliga plastprodukter i alla möjliga färger med hjälp av formsprutning, vilket ger en helt färdig produkt i ett enda moment.

Varför masterbatch / plastgranulat?

Med hjälp av masterbatch / plastgranulat (vilket är samma sak fast på olika språk) arbetar man dels med plast i en mer lätthanterlig form, och dels med färgsättning som sker redan innan produkten får sin slutgiltiga form. Plastgranulat innebär att plasten är i gryn-eller kornform vilket gör den mycket smidigare att hantera, smälta ner och ger sin form. Med masterbatch kan man tillföra färgpigment redan i plastens grynform så att man slipper tidskrävande och dyr färgsättning efter att plasten har formats.  Masterbatch är alltså en typ av koncentrerat färgpigment som tillsätts i platsgranulatet och ger det den önskvärda färgen som produkterna ska ha. Själva plastgranulatet smälts ner till lämplig temperatur och formas oftast genom formsprutning, vilket är en enkel och billig formprocess utan mängder av delmoment och efterbearbetning.

Riktig expertis

Det finns gott om företag i Gnosjöregionen som arbetar med formsprutning och har erfarenhet av plastgranulat. Detta gör att du kan räkna med en professionell process med rak kommunikation, korrekta kostnadsberäkningar och bästa möjliga tillverkning. I Gnosjöregionen har företagen stor kunskap kring både material och tillverkningsprocesser, och kan därmed garanterat erbjuda smartast möjliga lösningar för varje specifik produkt. När dessa företag formsprutar en produkt använder de moderna och effektiva maskiner som snabbt kan producera även stora volymer, vilket är fördelaktigt för de flesta typer av kunder. Plastgranulat används främst för massproduktion av exempelvis köksredskap och möbeldetaljer så därför är det högst önskvärt med en snabb och billig process som kan ske på ett och samma ställe, utan att behöva involvera olika företag och maskiner.

Att formspruta med plastgranulat

Formsprutning kräver att ett material befinner sig i smält form, och detta kostar. Det kräver en hel del energi för att smälta de typer av starka material som används för att få fram slittåliga produkter. Just därför är granulatet en smart lösning, då man förenklar denna process genom att plasten redan är findelad i mindre partiklar. Just termoplaster används mycket på grund av att de enkelt kan smältas om och om igen utan att styrkan och strukturen ändras på minsta vis. På så sätt gör man också miljön en tjänst, då man kan använda gamla platsprodukter till att skapa nya. När plastgranulatet har smälts ner så sprutas massan in i ihåliga formar som får svalna. Inuti finns sedan den färdiga produkten som är klar för leverans.

 

RSS

Vikten av industriell tillverkning av prototyper

29 Sep 2023

En prototyp kan ses som en form av brygga mellan designstadie och faktisk slutprodukt. Som sådan är den otroligt viktig inom industriell tillverkning av olika slag. Med prototyptillverkning i 3D kan vi få en påtaglig uppfattning om hur en viss del, produkt eller ett verktyg kommer att fungera i verkligheten. En produkt kan testas, förfinas [...]


Tungmetallavskiljare och filtrering är ett måste inom industrin

30 Jan 2023

Svensk industri är unik på många sätt. Inte bara för att vi har den allra senaste utrustningen och kunskapen inom allt från formsprutning till lasertillverkning. Den svenska industrin vilar på lång tradition och erfarenhet av att tillverka produkter och delar av material som metall och plast. Samtidigt har vi jobbat mycket med att säkra vår industris miljöpåverkan [...]


Perfekta dagvattenmagasin med modern formsprutning

1 Jun 2022

Idag är det mycket vanligt att vi kliver omkring någon meter över ett helt system med dagvattenkassetter och dagvattenmagasin. Det här är plastkomponenter som fångar upp regnvatten och skickar det i önskad riktning. Ett magasin för dagvatten ger en fördröjande effekt som är viktig för att marken inte ska översvämmas och bli farlig för människor och [...]


Vad är polymer och hur används plasten?

28 Apr 2021

Många tänker på plast då de hör ordet polymer och det är inte så konstigt. Idag används en rad olika typer av syntetiska polymerer för att formspruta och på andra sätt tillverka plastprodukter. Men polymer måste inte vara syntetiskt och det finns till exempel plastemballage som är gjort av cellulosa som finns helt naturligt omkring oss i naturen. Vad är polymer? [...]


Plastföretagen hjälper till med konsultation!

18 Sep 2019

Går du i tankar om plast? Flera företag jobbar inte bara med själva tillverkningen. För att hjälpa sina kunder till riktigt goda resultat ger de också konsulting. Konsultationen är viktig på flera sätt. Det gäller ju att hitta rätt tillverkningsmetod och att se om en idé kan tänkas hålla i verkligheten. De undersöker en idé [...]