Formsprutning för varierad formgivning

 

Idag är vi beroende av en mängd olika produkter som ska vara både praktiska och slittåliga och som ska kunna ha en mycket varierad form för att både fungera så som det är tänkt och samtidigt vara estetiskt tilltalande. På grund av detta har många olika moderna industritekniker uppkommit, som strävar efter att möta efterfrågan på dessa produkter och möjliggör större produktion samtidigt som produktionskostnaderna hålls nere. Formsprutning är en av många sådana tekniker, som möjliggör effektiv, kreativ och varierad formgivning av exempelvis plast och metall.

Vad innebär formsprutning?

Formsprutning är en teknik där man utnyttjar framförallt plastens förmåga att kunna smältas ner, formas och stelna utan att plastens styrka och egenskaper förändras, försämras eller förstörs. Tekniken kan appliceras även på andra material men termoplaster är det man vanligen använder. Anledningen är just termoplastens slittålighet som innebär att den kan smältas ner om och om igen och återanvändas, utan att kvalitén förändras. Ska man istället använda sig av metaller är processen något mer komplex, då metallens egenskaper är annorlunda. Man måste bland annat först se till att få ner metallen i pulverform och sedan blanda den med plastpartiklar. När man sedan smälter denna blandning får man en mer formbar massa, som ger produkter med metallens styrka men med plastens flexibilitet och formbarhet.

En enkel process

Då en produkt ska tillverkas genom formprutning är det en relativt enkelt och snabb process. Först är det viktigt att se till att smältmassan hålls på tillräckligt hög temperatur hela tiden, om den skulle börja stelna under processens gång finns det risk för att slutprodukten blir skör och spricker. Oftast ligger denna temperatur på runt tvåhundra eller trehundra grader, men det varierar beroende på vilket material det handlar om. Generellt sett så kräver metaller högre värme än plaster. Efter att materialet har smälts ner i formsprutningsmaskinens cylinder så förs den upphettade smältmassan till själva formverktyget. Detta ser mycket olika ut beroende på vad som ska formas men består av två ihåliga delar som kan stängas, så att massan fångas inuti och tar form efter det tomma utrymmet. Formen hålls stängd tills massan är hel avsvalnad och stelnad och när man sedan öppnar den är komponenten inuti färdig.

Perfektion i ett steg

Vid de flesta typer av tillverkning krävs en mängd olika steg innan slutprodukten är helt perfekt och redo för leverans. Men en av de stora fördelarna med formsprutning är att det är en mycket simpel teknik som knappt kräver någon form av för-eller efterbearbetning. Detta är en av teknikens allra största styrkor, då det spar mycket tid och pengar. När man öppnar formverktyget finner man produkten som en avgjutning, och tack vare att inga mer aggressiva metoder har använts såsom pressning eller kraftfulla slag mot arbetsstycket har produkten en len, fin yta som inte behöver jämnas till, förskönas, eller rengöras.

Läs mer om formsprutning på www.form-sprutning.se