Verktygsmakare för framtidens verktyg

 

Så pass mycket inom dagens industri är helt automatiserat att man ibland glömmer hur pass viktig roll mänsklig ingenjörskonst och idérikedom fortfarande spelar. Att omvandla en snygg och smart design till en realistisk och användningsbar produkt kräver bra mycket mer än en kraftfull maskin och ett tryck på en knapp även om detta är vad vi ser på dagens verkstadsgolv. Verktygsmakare är de som likt spindeln i nätet får allt att hänga ihop, genom att tillverka exakta verktyg som i sin tur kan tillverka de avancerade komponenter som dagens samhälle behöver.

Vad är verktygsmakare?

På många sätt är verktygsmakare som yrkesgrupp den sista resten av den gamla smedkulturen. Idag tillverkas allt med automatiserade maskiner, men fortfarande krävs det mänsklig hantverkarteknik och materialkännedom, samt en stor dos praktisk kreativitet under flera steg av processen. Det är här som verktygsmakarna kommer in i bilden. Dessa är de som kontinuerligt måste designa och tillverka nya verktyg, som i sin tur ska kunna tillverka alla de krävande och avancerade nya produkter som hela tiden läggs till det redan mycket rika utbudet av moderna produkter. Allt från möbler till elektronik är under konstant utveckling, och så fort en design som aldrig tidigare har tillverkats ska sättas i produktion så krävs det nya verktyg för att omsätta ritningen till verklighet.

Kostnad och effektivitet

Det kräver finurlighet och enorm materialkännedom för att skapa bra verktyg. Det finns alltid mer än ett sätt att nå ett mål, och precis på samma sätt kan man skapa en produkt genom olika tekniker och med hjälp av olika verktyg. När det kommer till industri är kostnad och effektivitet alltid centrala så det gäller att skapa verktyg som till lägsta möjliga pris skapar en fullgod produkt. Verktygsmakare måste med andra ord ha förmåga och kunskap att ta in en mängd olika faktorer då de kalkylerar och planerar för ett visst verktyg. En maskin är bara så effektiv som dess svagaste länk, så även om maskinen har datorteknik och kraft måste verktyget som används vara av högsta kvalitet och exakt anpassat för produkten det beskär eller formar.

Samarbete lönar sig

Allt arbete inom industrin involverar många steg och många människor med olika typ av kompetens och olika stor insikt i tillverkningsprocessen. Även om verktygsmakarna måste ha bättre koll än en fabriksanställd så kan ingen veta allt. Oftast har de olika specialområden där deras kunskap är komplett, men naturligtvis kan det finnas områden som innebär ny mark. Men verktygsmakarna är på detta sätt mycket annorlunda från de traditionella smederna som arbetade självständigt i sin lilla smedja. Idag är det tvärtemot fördelaktigt och till och med nödvändigt att samarbete finns som ledord i alla delar av tillverkningsprocessen. Om fler tillsammans diskuterar, provar och utvärderar olika potentiella verktyg kommer man snabbare fram till ett gott resultat.