Plastemballage som packmaterial

 

Trots att vi numera vet att plast knappast är ett av de bästa materialen vad gäller miljön så fortsätter produktionen av produkter och emballage av plast. Vi har förstås funnit sätt att hantera plastskräpet på och även om återvinningen ännu inte har nått den nivå och effektivitet som vi kunde önska så kan vi se att plastemballage faktiskt blir alltmer miljövänligt och ett gott alternativ till andra emballagesorter som till exempel träemballage.

Kostnader för plastemballage

Det som gör att emballage av plast är så populärt är förstås först och främst att det här är ett så kostnadseffektivt val. Man får helt enkelt en mycket bra produkt till ett skäligt pris. Det går att ta fram stora mängder av plastemballage av relativt lite material och med en produktionsprocess som inte kräver mycket energi. Det här gör att man kan arbeta snabbt och med minskade kostnader vilket inte alltid är fallet med till exempel träemballage. Nu är det förstås inte så att plastemballagen alltid är det bättre alternativet men det är något att betänka då man funderar på hur man ska ta hand om transport av sina varor och produkter.

Miljöaspekter

Det finns faktiskt en svamp någonstans i Amazonas som kan äta plast, men det här är inte något som världen har tagit på allvar och det kan dröja länge innan vi får se svampodlingar för att bryta ner plastprodukter som inte kan återvinnas. Det är därför som den största fokusen ligger på att skapa nya plastprodukter i miljövänliga material som man kan smälta ner igen och producera nytt med. Det här är något som svenska tillverkare av förpackningsmaterial tar hänsyn till vilket är mycket bra. När man handlar svenskt plastemballage så kan man alltså lita på att man får en produkt som värnar om vår miljö och som inte kommer att hamna direkt på sophögen där den aldrig kan brytas ner.

Tryck och färg

Estetiken är inte oviktig i detta sammanhang för emballage är ju något som syns och märks. Vare sig en vara är på väg eller står parkerad på en plast där andra rör sig så vill man ju ta tillfället i akt att göra reklam för den egna verksamheten. Därför är det viktigt att kunna påverka utseendet på emballagen. Man kan till exempel välja en viss färg för att det hela ska sticka ut och man kan trycka sin logo och ett budskap direkt på plastfilmen som ska användas som skydd mot väder och vind. Många gånger så väljer man en leverantör av förpackningsmaterial som även kan ta fram andra viktiga produkter som man behöver i sin produktion och då kan man se till att jobba med ett likformigt formspråk som ger en helhet som är estetisk och som gör rätt intryck på de som kommer att se ens varor och produkter i sitt emballage.