Viktiga säkerhetssystem för industriautomation

 

För operatörer som jobbar med modern industriautomation så bör det vara en självklarhet att man jobbar i enlighet med säkerhetsföreskrifter som sörjer för olika moment som till exempel svetsning förblir säkra. Även om en robot och maskin utför arbetet med att ladda material och formblåsa så finns det risker med att hantera utrustningen och med att befinna sig alldeles invid den.

System som gör industriautomation säker

På olika sätt så kan man se till att maskiner som har skarpa delar och som skulle kunna fungera som giljotiner inte gör det. Man kan till exempel använda sig av sensorer för att få varningssignaler om en hand skulle komma i kläm. Det här gör att man snabbt kan stoppa maskinen och att man slipper större personskador.

Programmering och möjlighet att låta robotar lyfta och flytta på delar som kan vara tunga, vassa, varma och på andra sätt utgöra en fara för operatören gör att man får en säkrare verkstad. Det här är viktiga system som inte bara leder till ökad produktionstakt och högre kvalitet, de ger oss också en högre säkerhet, och för alla som jobbar med arbetsprocesserna. När man kan läsa av en skärm hellre än att öppna upp en maskin som är igång så blir jobbet tryggare.

Här hjälper roboten till att lyfta och placerar detaljerna på pall

Nya system

Nya system för ökad säkerhet är på gång. Dessa utvecklas kontinuerligt som en del av arbetet med att förbättra industriautomation med maskiner som kan jobba snabbt, självständigt och som kan upptäcka att människor har hamnat i farliga positioner eller att en kroppsdel kanske redan är i kläm.

9 Feb 2017