Legotillverkning måste vara laglig för att fungera bra

 

Man kan inte göra allt själv och för många svenska företag så är det helt naturligt att lägga ut en del av tillverkningen på andra företag. Det är detta som kallas för legotillverkning, och det finns faktiskt gott om företag som uteslutande låter en annan part ta hand om produktionen. När man har tagit fram en prototyp för en vara som man vill sälja så är det ofta naturligt att man låter samma företag som skapade prototypen stå för tillverkningen, men ibland så behöver man välja nya legooperatörer. Oavsett om man vill inleda ett nytt samarbete eller fortsätta med en leverantör som man känner till sedan tidigare så är det viktigt att man får hjälp på ett lagligt sätt och att man får den kvalitet som krävs för att produkten ska hålla måttet.

Legotillverkning måste innebära hög kvalitet

Vi tar kvalitet för givet men det här är inget som kommer av sig självt. Seriösa företag som erbjuder legotillverkning håller sig till visa procedurer som gör att man som kund kan lita på att man får de resultat som man är ute efter. Ett exempel på detta är ISO certifikat som bedyrar att legooperatören verkligen håller sig till det som krävs för att leverera hög kvalitet och tillförlitlighet. Om man är osäker på vad ett visst certifikat innebär så är det också en fördel om tillverkaren ger förklaring på sin hemsida så att man lättare kan ta reda på hur de jobbar och vad som kan förväntas.

Ibland så finns det särskild lagstiftning att följa

Beroende på vad man tar hjälp med så kan det finnas lite olika regler för legotillverkning. Ett exempel på detta är då man ska tillverka kosmetika och sälja i Sverige. Det finns regler för hur man får förpacka en kosmetikaprodukt och så är det givetvis så att man måste kunna deklarera exakt vad den består av och detta i enlighet med de lagar som gäller för marknadsföring i Sverige.

Information ska ges på svenska eller engelska och allt det här är sådant som man måste ha koll på innan man börjar själva legotillverkningen. Det finns förstås fördelar med att välja samarbetspartners som har god erfarenhet av att producera för den svenska marknaden och som klarar av att leva upp till de krav som de svenska lagarna ställer.

Så kan du tänka då du väljer en ny legotillverkare

Hur ska man då tänka för att säkra sig om att man får bra legotillverkning som är laglig och även kostnadseffektiv? Ska man lägga ut hela produktionen eller delar av den på en legooperatör så kan det vara klokt att beakta:

  • Hur pass kunnigt är legoföretaget om den svenska marknaden? Har man tillverkat saker för Sverige förr eller är detta det första uppdraget?
  • Får man bra information från legoleverantören vad gäller deras tillverkningsprocesser och arbetsmetoder?
  • Fungerar kommunikationen på ett bra sätt så att man upplever att man verkligen förstår vad som menas i alla sammanhang?
  • Hur fungerar det med avtal, är de skriftliga eller muntliga?
  • Hur ser det ut med tidsplanering och förmågan att hålla sig till deadlines?

Fördelar med att jobba med svenska legoföretag

Nästan alla punkter ovan gör det tydligt att det inte är så dumt att välja en svensk leverantör av legotillverkning. Det är helt enkelt mycket lättare att samarbeta med ett företag som kan de svenska lagarna och som talar det egna språket. Inom industrin så finns det många val av legooperatörer i Sverige, och tack vare ny teknik och smarta arbetsmetoder så erbjuder de konkurrenskraftiga priser.

När man jobbar med en svensk legoleverantör så är det ju också så att geografin spelar in. Man slipper långa transportsträckor och det blir också lättare att hålla koll på vad som händer med produkter då de är i transport.

2 Feb 2017