Hur får plasten sin fina färg med Masterbatch?

 

Egentligen så är det inte så konstigt att vi har ett behov av föremål med färg. Det finns studier som visar att färger påverkar vår hjärna och vårt humör. Plastprodukter har för det mesta fina färger och det här blir möjligt tack vare

Masterbatch som är den metod som används mest för att färga plastmaterial. Idag så är det så enkelt att kunden som beställer plastföremålen kan välja färg i enlighet med de behov som finns och sedan så kan man med olika tillverkningsmetoder som formsprutning få fram en färgglad slutprodukt.

Masterbatch för fina färger på plastprodukterna

När man ska färga plast så är det vanligast att man använder sig av Masterbatch metoden som fungerar då man blandar pigment med polymermassa. Det här är en process som kräver hetta eftersom man måste få färgpigmenten att blandas in i massan ordentligt. Men när man väl har en färdig blandning så kan den kylas ner och så kan man ha en färdig produkt eller granulaten som sedan ska användas för olika former av plasttillverkning.

Fördelar med Masterbatch-metoden

När man har med mindre volymer att göra så är det här en mycket ekonomisk metod vilket kanske kan ses som den allra största fördelen. Men det finns mer som är bra med den här typen av färgad plast. Det är till exempel så att man snabbt kan få plastprodukter färdiga på detta vis och det är ju också något som påverkar ekonomin.

Olika varianter av plastfärgning

Det finns lite olika varianter av färgningsmetoder för plast och vilken man väljer beror förstås på vad som kommer att ge bäst resultat och även vara lönsamt. Man kan till exempel använda sig av så kallade Cube blandningar som också kallas för salt och peppar blandningar. Det här är blandningar av Masterbatch och naturlig polymer. Det här är en metod som passar bra då den som sköter tillverkningsprocessen behöver extra god kontroll över resultatet.

Man kan även jobba med plastmassor som har färgats i förväg och inte samtidigt som man tar fram slutprodukten. Det här kan vara ett lätt och bra sätt att färga på men man får inte samma exakta val för färgnyans som då man färgar och tillverkar på samma gång.

Färger är otroligt viktiga inom plastindustrin

Oavsett vilken färgning man väljer så är det tydligt att plastindustrin har ett stort behov av att kunna färga plastprodukterna. I och med att man vet att färgad plast värderas högre och är mer eftertraktad än ofärgad plast så är det viktigt för verkstäder som arbetar med plasttillverkning att kunna erbjuda detta. Det här är också anledningen till att man ser att plastindustrin samarbetar med företag som kan erbjuda den färg som behövs för att skapa attraktiva plastprodukter.

8 Aug 2016