Dagvattenkassetter mot översvämningar

 

Man kan allt säga att nyheter om extrema väderförhållanden har blivit till vardagsmat, men det är en sak att läsa om regnrekord i USA och att få samma problem hemma i Sverige. Och det behöver inte ens bli till rekord för att man ska få problem med avlopp som svämmar över och leder till föroreningar och skador på tomter och bebyggelse. Har man en väl fungerande stenkista på en privat tomt så kanske man inte funderar så mycket på hur bra det kan vara att använda sig av dagvattenkassetter för att dränera bort vatten från husets grund. Men när man ser på nya lösningar så är dagvattenmagasin och fördröjningsmagasin av plast värda att beakta av många olika skäl.


Dagvattenkassetter på tomten


Det är klart att man sällan behöver anlägga ett stort fördröjningsmagasin på en privat tomt. Men med helt vanliga dagvattenkassetter som har tillverkats av termoplast så får man en lösning som inte bara skyddar tomt och hus mot översvämningar. De här kassetterna kommer nämligen att vara en kostnadseffektiv lösning som är lätt att applicera och som inte kräver underhåll. Det här kan verkligen vara något att beakta för den som bor i områden där det redan är känt att stora vattenmassor leder till problem. Man kan ju inte alltid lita på att kommunen har ordnat med dränering som gör att man själv slipper sörja för den egna tomten.


I det allmänna


När det gäller platser som tillhör kommunen så kommer det inte att räcka med enstaka dagvattenkassetter. Här behöver man rejäla system där man integrerar olika typer av smarta plastverktyg med varandra så att vattnet snabbt kan ledas bort och förvaras i magasin innan det förs vidare till avloppssystem eller på andra säkra sätt förs tillbaka till naturen via renande filter. För att de här systemen ska fungera så gäller det förstås att de planeras på rätt sätt och att man använder sig av rätt typ av plastgranulat och tillverkningstekniker då man tar fram magasin och ledningar.


Tillverkning och hållbarhet


Inom svensk plastindustri så finns det en stor erfarenhet av att tillverka produkter med hjälp av masterbatch och smarta plaster som innehåller polyuretan och andra ämnen som är hållbara och som inte utgör en fara för naturen. Det finns flera skäl till att man väljer att med metoder som formsprutning och formgjutning ta fram dagvattenmagasin och andra komponenter som ska ingå i dräneringssystemet. Det där med hållbarhet är bara en anledning. Det är också viktigt att betänka den lätthet som plasten erbjuder vilket gör det bra mycket lättare att arbeta med installation och omläggning då detta krävs. Att tillverkningen är snabb, precis och kostnadseffektiv är också något att betänka då man ser på bra lösningar för avledning av vatten från privata tomter, parkeringar och allmänna platser.

23 Oct 2015